Mobis - Mobilní marketingová komunikace
pro veřejnou správu pomocí mobilních zařízení

Další nabízené služby:

 • Analýza nástrojů a efektivity komunikace úřadu
 • Marketingový audit úřadu
 • návrh vhodných nástrojů komunikace s ohledem na stanovené komunikační cíle
 • Návrh PR strategie a strategii rozvoje obce
 • Tvorbu image

Tagy

Komunikace Marketing Mobilní aplikace Veřejná správa Novinky

Public Relations pro veřejnou správu

Public Relations (PR) patří mezi klíčové nástroje komunikace jak soukromých tak veřejných subjektů. Momentálne subjekty veřejné správy používají tradiční nástroje marketingové komunikace:

 • Úřední desky
 • Vývěsky
 • Rozhlas
 • Billboardy
 • Webové stránky
všechna tato média mají několik společných problémů. Aby byl občan informován musí přijít do kontaktu s daným médiem. Tedy přijít na strány, vidět vývěsku, naladit rádio či být v dosahu rozhlasu.

Mobis tyto problémy řeší. Občan si stáhne mobilní aplikaci a od té doby je notifikovám automaticky o nových zprávách.

Hlavní výhody systému

 • Jednoduchost sběru informací z více zdrojů najednou
 • Rychlost dodání marketingové komunikace směrem k občanovi
 • Cena za provoz je nizká v porovnání s tištěnou reklamou, rozesíláním letáků či sms
 • Maximální zaměření na občany dané lokality
 • Obousměrná komunikace s občany

Rychlost dodání marketingové komunikace směrem k občanovi

Po instalaci mobilní aplikace do telefonu občana získáváte přímý komunikační kanál, který se dá využívat pro rozesílání duležitých informací. Hlavní síla je kladena na jednoduchost a pochopitelnost aplikace. Uživatel si vybere, které oblasti informací ho zajímají. Aplikace pak čeká. než přijdou důležité zprávy. K informování tedy uživatel nemusí aplikaci sám pouštět. Nemusí na ní myslet a přesto je informován. Informace jsou dodány k uživatelům téměř okamžitě a bez dodatečných nákladů na transport informací.

Jednoduchost sběru informací z více zdrojů najednou

Aplikace podporuje mnoho různých datových zdrojů informací, které můžete nabídnout. Od úřední desky. Novinky, počasí, kulturní přehled, či oblastní noviny. Dále například ankety či informace o uzávěrkách

Cena za provoz

Za systém Mobis pro marketingovou komunikaci se platí mesíčním paušálem za spřístupnění datových zdrojů občanům. Aplikace není cenově závislá od počtu uživatelů nebo počtu zpráv, ale pouze na jednotlivých modulech které máte aktivované. Dále nejsou žádné dodatečné náklady na distribuci informací směrem k občanům.

Zaměření na občany

Koncoví uživatelé (občané) si sami mohou zvolit kategorie informací které se jim budou zobrazovat. Dále jsou automaticky kategorizování dle jejich lokace. Uživatel může také přes aplikaci rovnou nechávat úřadu zprávy. Komuniace tedy narozdíl od ostatních nástrojů není pouze jednosměrná. Zobrazují se jim tak vždy aktuální a konkrétní informace které využijí. Zárověn probíh annonymní sběr dat pro rozsáhlé statistiky.

Jak systém Mobis funguje

Zavedení systému je zpravidla provedeno v několika krocích:

 • Úvodní analýza datových zdrojů
 • Integrace a napojení na specifické datové zdroje do systému Mobis
 • 3 denní školení na zavedení Mobisu do provozu
 • Kampaň pro obeznámení občanů o zavedené Mobis
 • Instalace Mobisu do telefonů občanu
 • Odběr informací občanem

Jak vyplívá z předchozích textů, lze Mobis pro veřejnou správu zařadit mezi strategický marketing, komunikační kampaně, tvorbu image, marketingový výzkum a další. Mezi hlavní požadavky našich klientů patří zejména analýza efektivity komunikace úřadu, optimalizace prezentace úřadu, monitoring a hodnocení kvality poskytovaných služeb. Při realizaci zadání našich klientů vycházíme také ze zahraničních modelů, ze kterých čerpáme zejména cenné metodické poznatky a zkušenosti pro návrh a implementaci marketingových a komunikačních mechanismů v českém prostředí.